Hlavní stránka
  O mistrovství
  Aktuality
  Průběh mistrovství
    Středa 7.září
    Čtvrtek 8.září
    Pátek 9.září
    Sobota 10.září
  Informace
    O požárním sportu
    Propozice soutěže
    Ubytování
    Město Ostrava
    Moravskoslezský kraj
    Ke stažení
  Program
  Výsledky
  Kontakty
  Konference
  Výstava
  Fotogalerie
  Partneři
  Odkazy
PROPOZICE II. OTEVŘENÉHO MISTROVSTVÍ EVROPY V POŽÁRNÍM SPORTU
1. Cíl, úkol a charakter soutěže

Cílem soutěže je další rozvoj a popularizace profese hasičů a záchranářů, prohlubování profesionálního a sportovního mistrovství hasičů a záchranářů a upevnění spolupráce hasičů a záchranářů na mezinárodní úrovni.

Soutěž proběhne v souladu s Pravidly mezinárodních soutěží, schválených Mezinárodní sportovní federací hasičů a záchranářů v roce 2003 (dále jen Pravidla), jako otevřené mistrovství Evropy.

2.Místo a doba konání

Česká republika, Ostrava, 6. až 11. září 2005

3. Organizační vedení soutěže
3.1 Organizátoři
 • Mezinárodní sportovní federace hasičů a záchranářů, Moskva
 • Ministerstvo vnitra - generální ředitelství Hasičského záchranného sboru České republiky, Praha
 • Česká asociace hasičských důstojníků, Ostrava
 • Hasičský záchranný sbor Moravskoslezského kraje, Ostrava
3.2 Hlavní komise rozhodčích
Hlavní mezinárodní rozhodčí - inspektor
Andrej Kalinin, ředitel výkonného výboru MSFHZ, Rusko
Hlavní rozhodčí
plk. Ing. Zdeněk Nytra, ČR
Zástupce hl. rozhodčího
pro rozhodování
pplk. Ing. František Mencl, ČR
Zástupce hl. rozhodčího pro
informace a ceremoniály
pplk. Ing. Libor Folwarczny, ČR
Zástupce hl. rozhodčího pro techn. zajištění soutěže
kpt. Ing. Tomáš Lefner, ČR
Velitel soutěže
mjr. Ing. Ivan Marek, ČR
Tajemník soutěže
Viktor Alexandrov, hl. tajemník MSFHZ
Lékař soutěže
ÚSZS Ostrava
Rozhodčí disciplíny
(požární útok)
kpt. Bc. Pavel Marschal, ČR
Rozhodčí disciplíny
(výstup na věž)
Vjačeslav Nemilov, Bělorusko
Rozhodčí disciplíny
(štafeta 4x100m)
Vladimír Větuch, Litva
Rozhodčí disciplíny
(100m)
Charmut Bastiš, Německo
4. Účastnické organizace a účastníci soutěže
Reprezentační družstva členských zemí Mezinárodní sportovní federace hasičů a záchranářů a reprezentační družstva zemí, které mají o členství ve federaci zájem.

Složení delegace - 20 osob, z toho 10 závodníků, 2 trenéři, zdravotník, vedoucí družstva, vedoucí delegace, 5 členů delegace.

5. Program soutěže
Úterý 6. září 2005
15.00 příjezd družstev, prezence, ubytování
Středa 7. září 2005
13.00 mandátní komise, losování,
14.00 tréninky družstev dle harmonogramu (Městský stadion)
16.00 porada rozhodčích a vedoucích družstev (Městský stadion)
Čtvrtek 8. září 2005
10.00 zahájení výstavy požární a záchranářské techniky (Městský stadion)
11.00 běh na 100 m s překážkami (Městský stadion)
14.00 slavnostní otevření výstavy požární a záchranářské techniky (Městský stadion) - otevře ministr vnitra ČR
18.00 slavnostní zahájení mistrovství - zahájí ministr vnitra ČR, semifinále a finále běhu na 100 m s překážkami
Pátek 9. září 2005
10.30 výstup do IV. podlaží cvičné věže (Městský stadion)
15.30 štafeta 4x100 m (Městský stadion)
Sobota 10. září 2005
09.30 požární útok (letiště Ostrava - Mošnov), 5. ročník Dne NATO
17.00 zakončení mistrovství (Prokešovo nám. Ostrava, před Novou Radnicí)
Neděle 11. září 2005
09.00 odjezd družstev
6. Postup a podmínky určující vítěze jednotlivců a družstev
6.1 Semifinále běhu na 100m překážek a výstupu na cvičnou věž
 • postupuje nejlepších osm závodníků po prvních dvou pokusech;
 • v případě stejného času rozhoduje horší čas, dříve docílený čas, los;
 • nasazení pro jednotlivá semifinále
  I: 5 - 1 - 4 - 8;
  II: 6 - 2 - 3 - 7;
6.2 Finále běhu na 100m překážek a výstupu na cvičnou věž
 • postupují čtyři nejlepší časy z obou rozběhů;
 • v případě rovnosti časů v semifinále rozhoduje o postupu lepší výsledek po prvních dvou pokusech;
 • nasazení drah: 3 čas - 1 čas - 2 čas - 4 čas
6.3 Hodnocení štafet 4x100m
 • pro hodnocení disciplíny se hodnotí oba dva časy, tzn. na stupních vítězů mohou být obě štafety z jednoho družstva;
 • pro přidělení bodů družstvu pro celkové hodnocení družstev se hodnotí čas lepší štafety. V případě rovnosti tohoto času u dvou a více družstev rozhoduje druhý čas, pak pořadí v dosažení lepšího času a nakonec los;
7. Medaile a ceny pro vítěze
 • medaile zabezpečuje v rozsahu Pravidel Mezinárodní sportovní federace hasičů a záchranářů;
 • ceny zabezpečuje v rozsahu Pravidel pořadatel;
 • ceny a medaile budou rozdělovány pouze v jedné sadě, tzn. bez ohledu na evropskou či mimoevropskou polohu účastníka;
8. Podmínky účasti družstev
 • přihláška, zaslaná na adresu pořadatele do 15. července 2005;
 • účastnický poplatek 1.000,- USD, zaplacený na účet pořadatele do 15. července 2005;
9. Termíny a způsob podávání přihlášek
 • uzávěrka přihlášek 15. července 2005;
 • adresa pro podání přihlášek:
        Česká asociace hasičských důstojníků
        Výškovická 40
        700 44 Ostrava
        Česká republika
        Fax +420 596750941
        zdenek.nytra@hzsmsk.cz
10. Další ustanovení
 • Veškeré informace jsou dostupné na www.ostrava2005.cz;
 • Běh na 100m překážek a výstup na cvičnou věž proběhne na 4 dráhách;
 • Štafeta 4x100m proběhne na 2 dráhách;
 • Požární útok proběhne na 1 dráze;
 • V průběhu tréninků (7. září 2005) a před zahájením disciplíny bude probíhat přejímka a označení nářadí;
 • V průběhu mistrovství bude provedena antidopingová kontrola;
 • Nebude prováděno ruční měření časů;
 • S výjimkou požárního útoku budou pro start použity zátěžové startovní bloky;
 • Pořadí družstev pro jednotlivé disciplíny bude vylosováno pouze jednou, tzn. bude shodné pro všechny disciplíny;
 • Při běhu na 100m překážek a při štafetě není dovoleno použití podpěr pro ustavení hadic, rozdělovač musí být bez podložky a bez výplně;
Dokumenty k stažení
Harmonogram tréninků (formát PDF, Microsoft Excel)
Program Mistrovství Evropy (formát PDF, Microsoft Excel)
Generální partneři:
Hasičská vzájemná pojišťovna, a.s.
Vegacom a.s.
Hlavní partneři:
DEVA s.r.o - výrobce ochranných oděvů
Občanské sdružení - Český hasič
Dräger Safety,s.r.o.
Český porcelán, a.s.
Minolta Česká republika
Libros - dům, profi, hobby, řemeslo . Offroad, kompresory ATMOS, půjčovna nářadí a strojů, železářství.
MEDIUM SOFT a.s.
Městské informační centrum Ostrava - MIC Ostrava, o.p.s.
Phoenix-Zeppelin, spol. s r.o.
PODA s.r.o. - Internet & Voice provider
Reo Amos, s.r.o.
Stavos Stavba a.s.
Tarra Pyrotechnik, s.r.o.
THT, s.r.o. - Továrna hasicí techniky - Czech Republic
Třinecké železárny, a.s.
VÍTKOVICE STEEL, a.s.
Mediální partneři:
Česká televize
Radio Orion
Moravskoslezský deník